Донела Медоус
За автора

Донела Медоус (1941-2001) беше учен, завършил химия и биофизика (докторска дисертация в Харвардския университет). През 1970 г. тя става член на екипа от Масачузетския технологичен институт, ръководен от Денис Медоус, който създаде „Свят 3“ – глобален компютърен модел за изучаване на динамиката на човешката популация и икономическия растеж на ограничена планета. През 1972 г. е водещ автор на „Границите на растежа“, книгата, която описва за широката общественост изводите от проекта „Свят 3“. Границите“ бяха преведени на 28 езика и предизвикаха дебат по света за поддържащия капацитет на земята и за човешките избори. Медоус продължи и написа още девет книги за глобалното моделиране и устойчивото развитие и в продължение на 15 години поддържаше седмичната вестникарска колонка „Глобалният гражданин“, която отразява състоянието на нашето общество и сложните връзки в света.
През 1991 г. Медоус получи научната награда „Пю“ за опазване и околна среда, а през 1994 г. – наградата „Макартър“. През 1996 г. тя основа Института по устойчиво развитие, за да прилага системното мислене към икономическите, екологичните и социалните проблеми. От 1972 до смъртта си през 2001 г. Медоус преподава в програмата по екологични изследвания в Дартмутския колеж.
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало