PAPER TIGER PUBLISHING: От люлка до люлка
Ново издание!

Майкъл Браунгарт и Уилям Макдона.
От люлка до люлка. Да преосмислим начина, по който произвеждаме.
ISBN 978-954-429-005-4
Цена 15 лв.
(Cradle to Cradle: Remaking the Way
We Make Things.)
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало
Добра новина за българските читатели, които искат да работят за устойчивото развитие: новаторската книга на германския химик Майкъл Браунгарт и американския архитект Уилям Макдона вече е публикувана и у нас. Сега българите ще могат да приложат идеите на Браунгарт и Макдона на практика. Да възприемат изцяло нов подход при проектирането и разработването на продукти и сгради с безопасни и използваеми многократно материали.

Книгата е манифест, който призовава за трансформиране на промишлеността чрез интелигентно екологично проектиране. Господстващият модел на съществуващата икономическа система е „от люлка до гроб“, т. е. природните ресурси се превръщат в продукти, които в крайна сметка се изхвърлят. „От люлка до люлка“ предполага безкраен цикъл на употреба. В природата няма отпадъци. Отпадъкът от един процес е суровина за друг. В по­широк смисъл идеята не се ограничава само до бизнеса, а може да бъде приложена в най-различни аспекти на човешките дейности.

Чрез исторически преглед на корените на промишлената революция и коментари за науката, природата и обществото Браунгарт и Макдона защитават идеята, че променената индустриална система може да създава стоки и услуги, които генерират екологична, социална и икономическа стойност.

Концепцията „От люлка до люлка“ (или C2C) вече се прилага от редица компании, организации и правителства в света. Създадена е и международна система за сертифициране по С2С, която е представена отскоро и в България.

Връзки в Интернет за повече информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_cradle
http://www.braungart.com/indexEN.html
http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm
http://www.epea.com/english/cradle/book.htm
...Манифест, който призовава за нова индустриална революция, в сравнение с която както традиционното производство, така и движението за опазване на околната среда биха изглеждали старомодни... Това е наръчник за XXI век и трябва да бъде задължително четиво за преуспяващи бизнесмени и за екологични активисти.
Ясен и достъпен манифест... Оригиналните идеи на авторите са вдъхновяващо напомняне, че хората са способни на много по-елегантни екологични решения от тези, на които сме свидетели през последния половин век.“
Тереза Литълтън, Amazon.com
Сп. „Пъблишърс уикли“
Съдържание
Увод. Тази книга не е дърво
Глава 1. Въпрос на проектиране
Глава 2. Защо да бъдеш по-малко лош не е добре
Глава 3. Екоефективност
Глава 4. Отпадъците са равни на храна
Глава 5. Да зачитаме разнообразието
Глава 6. Прилагате на екоефективността в практиката