PAPER TIGER PUBLISHING ">
Технология на компостирането
ISBN 954-8853-59-0
Органичната материя представлява значителна част от отпадъците. За да бъде възстановен напълно един отпадък, означава от него да се получи продукт, който може да се използва като ресурс в производството или в потреблението. За органичната част това означава използване като компост в земеделието и в градинарството. Затова дейността, свързана с компостирането, придобива много важна роля при управлението на отпадъците.
Областта Венето в Италия разработва технологии за компостиране още от края на 80-те години. Тамошната Агенция за опазване и защита на околната среда е подготвила това ръководство, което дава поглед върху съществуващата на пазара техника и може да значително да подпомогне дейността по компостирането.
Издаването на книгата е организирано от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа - България, по проект, финансиран от Италианския доверителен фонд при РЕЦ.
Агенцията издател (Agencia Regionale per la Prevencione e Protezione Ambiente del Veneto) или лицата, които работят за нея не са отговорни за евентуалното ползване на информацията, съдържаща се в това издание.
Текстовете, таблиците и графиките могат да се използват, при условие, че се цитира източникът.
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало
Кликнете върху корицата, за да свалите книгата в PDF формат.