Донела Медоус
Бележка на редактора

През 1993 г. Донела (Дана) Медоус завърши работата по книгата, която държите. Ръкописът не беше публикуван, но се разпространяваше неофициално години наред. През 2001 г. Дана почина неочаквано и не можа да довърши окончателно книгата. В годините след смъртта й стана ясно, че трудовете й продължават да са полезни на широк кръг читатели. Дана беше учен и писател и един от най-добрите в света популяризатори на системното моделиране.
   През 1972 г. Дана беше водещ автор на „Границите на растежа“ – бестселър и много превеждана книга. Предуп­режденията, които тя и нейните съавтори отправиха тогава, днес се признават за най-точните прогнози за това как неустойчивите модели, ако не се контролират, могат да доведат до хаос в целия свят. Книгата влезе във вестникарските заглавия по целия свят заради констатациите, че продължаващият прираст на населението и на потреблението може да увреди тежко екологичните и социалните системи, които поддържат живота на земята, и че стремежът към безкраен икономически растеж в крайна сметка може да разруши много местни, регионални и глобални системи. Изводите в тази книга и в продълженията й все още излизат на първите страници, когато достигаме върха в добива на нефт, изправяме се пред реалностите на измененията на климата и виждаме как свят с 6,6 млрд. жители са справя с опустошителните последици на физическия растеж.
   Накратко, Дана помага за засилване на усещането, че трябва да извършим голяма промяна на начина, по който гледаме на света, за да променим хода на събитията. Днес е широко прието, че системното мислене е важен инструмент за справяне с редица екологични, политически, социални и икономически предизвикателства, пред които е изправен светът. Системите, малки или големи, могат да се държат по подобни начини и разбирането на тези начини е може би най-добрата ни надежда да постигнем продължителна промяна на много равнища. Дана написа тази книга, за да представи тази идея пред по-широка аудитория. Затова аз и колегите ми от Института по устойчиво развитие решихме, че е време да публикуваме ръкописа й, след като тя вече не е сред нас.
   Дали поредната книга ще помогне на света и на вас, читатели? Надявам се. Може би вие работите в компания (или сте собственик на компания) и искате да видите как вашият бизнес или организация може да бъде част от промяната към по-добър свят. Или може би сте политик, който вижда други да се противопоставят на добрите ви идеи и намерения. Или пък сте ръководител, който е работил здраво за решаването на важни проблеми в компанията или в общността, само за да види как на тяхно място възникват нови проблеми. Като човек, който се застъпва за промени в начина на функциониране на обществото (или семейството), в ценностите и защитата им, можете да видите как години на напредък могат да бъдат зачеркнати само с няколко неразумни действия. Като гражданин на едно все по-глобализиращо се общество вие може би сте разочаровани от това колко е трудно да се извършат положителни и трайни промени.
   Ако е така, смятам, че тази книга ще ви бъде полезна. Въпреки че може да бъдат намерени дузини книги, в чиито заглавия фигурира „системно моделиране“ и „системно мислене“, на практика съществува необходимост от достъпна и вдъхновяваща книга за системите и за нас самите – защо са толкова неразбираеми и как можем да се научим по-добре да ги управляваме и да ги променяме.
   По времето, когато Дана пишеше „Системното мислене“, тя тъкмо беше завършила работата си по актуализирането 20 години по-късно на „Границите на растежа“, озаглавено „Отвъд границите“. Тя беше научен сътрудник по опазване и околна среда в центъра „Пю“, работеше в Комитета по научни изследвания към Националното географско дружество и преподаваше по системи, околна среда и етика в Дартмутския колеж. Във всички аспекти на дейността си тя беше неразривно свързана със събитията на деня. Гледаше на тези събития като на резултат от поведението на системи, понякога доста сложни.
   Въпреки че оригиналният ръкопис на Дана беше редактиран и преструктуриран, много от примерите, които ще намерите в тази книга, са от първия вариант от 1993 година. Може да ви изглеждат малко остарели, но при редактирането на книгата й реших да ги запазя, защото не са загубили актуалността си. Началото на 90-те години беше време на разпад на Съветския съюз и на големи промени в другите социалистически страни. Северноамериканското споразумение за свободна търговия беше току-що подписано. Иракската армия навлезе в Кувейт и след това се изтегли, изгаряйки нефтените полета след себе си. Нелсън Мандела беше освободен от затвора, а законите на апартейда в ЮАР бяха отменени. Профсъюзният лидер Лех Валенса беше избран за президент на Полша, а поетът Вац­лав Хавел – за президент на Чехословакия. Междуправителствената група по измененията на климата публикува първия си оценъчен доклад, заключавайки, че „емисиите от човешки дейности са увеличили значително атмосферните концентрации на парникови газове и това ще засили парниковия ефект и ще доведе до допълнително затопляне на земната повърхност“. ООН проведе конференция в Рио де Жанейро по околната среда и развитието.
   По време на пътуванията си за срещи и конференции по онова време Дана четеше „Интърнешънъл хералд трибюн“ и само за седмица открива в него много примери за системи, които се нуждаят от подобряване или от цялостна промяна. Тя ги откриваше във вестника, защото те се случват около нас всеки ден. Ако започнем да гледаме на събитията на деня като на части от тенденции, а на тези тенденции като на симптоми, очертаващи структурата на системи, ще можем да намерим нови начини за управление и нови начини да живеем в свят, съставен от сложни системи. С публикуването на ръкописа на Дана се надявам читателите да подобрят способността си да разбират и да обсъждат системите около тях и да се стремят към положителна промяна.
   Надявам се, че този кратък увод в системите и в начина ни на мислене за тях ще бъде полезен в един свят, който се нуждае бързо да промени поведението, формиращо се от много сложни системи. Това е една проста книга за един много сложен свят. Това е книга за тези, които искат да създадат по-добро бъдеще.
   Диана Райт, 2008
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало