PAPER TIGER PUBLISHING ">
Съдържание

Предговор

Глава 1. Предизвикателствата на новото столетие
- Екологични насоки на новото столетие
- Икономика вместо екология
- Съобразяване с възможностите на природата
- Отвъд прага на разрухата
- Двата ключа за овладяване на положението

Глава 2. В очакване на екологична „изненада“
- Тропическите дъждовни гори - адът под короната
- Коралите: смърт в затоплящите се морета
- Атмосферата: невидимо сливане на отрови
- Дневен ред за неочакваното

Глава 3. Преосмисляне на поливното земеделие
- Нарастващ недостиг на вода
- Новите борби за вода
- Границата на продуктивността
- Разпространяване на напояването в бедните стопанства
- Предизвикателството на политиката

Глава 4. Хранене на недохранените и прехранените
- Един свят на неправилно хранене
- Възникване на прекомерното хранене
- Диета и здраве
- Неправилното хранене и неговата цена за обществото
- Хранене на първо място

Глава 5. Устойчивите органични замърсители излизат
от употреба
- Светът на УОЗ
- Пътища на излагане на въздействие и екологична съдба
- Здравни последици
- Политиката спрямо УОЗ
- Преустройство на нормативите, бизнеса и селското стопанство
Състоянието на планетата 2000.
ISBN 954-8853-26-4
Основно послание

С началото на XXI век изследователският екип на Уърлдуоч хвърля свеж поглед към тенденциите, които доведоха глобалната икономика до противоречие с екосистемите на планетата. Това първо издание за новия век разглежда възможностите за бърз преход към екологично устойчива икономика, преди да сме увредили завинаги природните системи, които поддържат световната цивилизация.
   През изминалия век ние си представяхме как ще пътуваме до Луната, ще правим още по-мощни компютри и ще трансплантираме човешки гени. Но в началото на новия век имаме още много работа, за да осигурим чиста вода за милиарди хора, да забавим загубата на хиляди видове или да задоволим своите енергийни потребности, без да дестабилизираме атмосферата.
   Състоянието на планетата 2000 хвърля силна светлина към голямото предизвикателство пред цивилизацията - как да използваме нашите политически системи, за да управляваме трудните и сложни взаимоотношения между глобалната икономика и екосистемите на планетата. Ако не можем да изградим екологично устойчива глобална икономика, ни очаква бъдеще, което никой не би си пожелал.
Глава 6. Хартията: ­ оздравяване на пейзажа
- Положението при хартията
- Истинската цена на хартията
- Намаляване бремето на производството
- Намаляване разходите за потребление
- Проектиране на устойчива икономика на хартията

Глава 7. Информационните технологии за по-добра околна среда
- Разширяващата се глобална мрежа
- Разхищаване или спестяване на природни ресурси
- Мониторинг и моделиране
- Работа в мрежа за устойчиво развитие
- Информационни инструменти за здравословна планета

Глава 8. Увеличаване на микромощностите
- Миниатюризирани машини
- Хладна мощ
- По-добро ли е малкото?
- Преразглеждане на пазарните правила
- Колко далеч, колко скоро?

Глава 9. Създаване на работни места, запазване
на околната среда
- Светът на труда
- Стимулиране на продуктивността на суровините
- Политиката по околната среда: убиец или създател на работни места
- Преструктуриране на енергетиката, създаване на работни места
- Трайност и преработка
- Промяна на данъците
- Преосмисляне на труда

Глава 10. Справяне с екологичната глобализация
- Търгуване с природата
- СТО и екологията
- Озеленяване на международната финансова архитектура
- Нововъведения в глобалното екологично управление
   Със своите десет глави, обширен показалец и подробни бележки Състоянието на планетата 2000 е авторитетен източник на основна информация по екологични въпроси и отправна точка за по-подробни проучвания. В тази книга ще намерите данните, анализите, модерното мислене и ресурсите, за да продължите по-нататък.
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало