PAPER TIGER PUBLISHING ">
Съдържание

Предговор

Глава 1. Богата планета, бедна планета
- Приказка за два свята
- Изпитание на крайните точки
- Използване на момента
- Северът среща Юга

Глава 2. Замърсяването на подпочвената вода излиза наяве
- Оценка на подпочвената вода
- Проследяване на скритата криза
- Бавното проникване на азота
- Пестициди от чешмата
- Повсеместното разпространение на летливите органични съединения
- Опасността от естествените замърсители
- Смяна на курса

Глава 3. Премахването на глада – едно нарастващо предизвикателство
- Доклад за глада: състояние и перспективи
- Повишаване продуктивността на земята
- Повишаване продуктивността на водата
- Преструктуриране на протеиновата икономика
- Основни стъпки за премахване на глада

Глава 4. Залезът на земноводните
- Защо земноводните?
- Отвъд залеза
- Преосмисляне на науката
- Опазване на земноводните

Глава 5. Декарбонизация на енергийното стопанство
- Ограничение, наложено от климата
- От твърди към течни, към газообразни горива
- Понижаване на енергоемкостта
- Отвъд изкопаемите горива
- Навлизане в ерата на водорода
- Дебат върху декарбонизацията
Състоянието на планетата 2001.
ISBN 954-8853-38-8
Основно послание

Състоянието на планетата 2001 дава свежи идеи за най-трудното предизвикателство, пред което се е изправял светът - как да изградим екологично устойчива икономика, преди да сме увредили завинаги природните системи, които поддържат световната цивилизация.
От топящия се арктически лед до инвазията на пренасяния от комарите вирус „Западен Нил“ Състоянието на планетата 2001 показва как икономическият бум през изминалото десетилетие застрашава природните системи. Все по-видимите доказателства за екологично увреждане са само върхът на много по-опасен проблем - растящото неравенство в богатството и доходите между държавите и вътре в държавите, неравенство, което ще създаде огромно социално напрежение и натиск за промяна.
Авторите предупреждават, че за да се решат екологичните проблеми на земята, трябва едновременно с това да се справим с проблемите на бедните хора в света. Състоянието на планетата 2001 демонстрира, че има начини да се придвижим бързо към подобряване на околната среда и да посрещнем материалните потребности на всичките 6 милиарда членове на човешкото семейство. Вече над 10
Глава 6. Търсене на оптимални транспортни решения
- От шейната до реактивния самолет
- Днешните транспортни тенденции
- Цената на подвижността
- Очистване на въздуха
- Разнообразяване на транспорта
- Отстраняване на пречките

Глава 7. Предотвратяване на неприродни бедствия
- Преброяване на бедствията
- Екологична уязвимост
- Социална уязвимост
- Политика и психология на бедствията
- Укрепване на устойчивостта на природата и общностите

Глава 8. Да се сложи край на кризата по външните дългове
- Цената на кризата
- Годината на „Юбилей“
- История на дълга
- Източници на официалната криза с външните дългове
- Приспособяване към реалността
- Заеми, развитие и отчетност

Глава 9. Борба с международната екологична престъпност
- Обзор на договорите
- Застрашени видове
- Настъпление срещу изхвърлянето на отпадъци
- Атаки на атмосферата
- От думи към дела

Глава 10. Ускоряване на промяната към устойчивост
- Анатомия на промяната
- Укрепване на основата: Ролята на гражданското общество
- Търговията в „зелена светлина“: Ролята на бизнес средите
- Изграждане на коалиция: Ролята на правителствата
- Ускоряване на културната еволюция
милиона души са се облагодетелствали от малки
заеми по програмите за микрокредитиране като тези, чиито пионери са „Грамийн банк
в Бангладеш и „Банко сол в Боливия. А фермерите в развиващите се страни се обръщат към органичното земеделие, за да отглеждат органични храни за износ в развитите държави.
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало