PAPER TIGER PUBLISHING ">
Съдържание

Предговор

Глава 1. Предизвикателството пред Йоханесбург - създаване на по-сигурен свят
- Данъкът, който плаща природата
- Грижите за хората
- Създаване на нов икономически модел
- Северът среща Юга

Глава 2. Постигане на напредък относно промяната
в климата
- Развитието на науката
- Нови възгледи за технологиите и икономиката
- Политиката по климата - теория и практика
- Реакцията на компаниите
- Удари часът на политиката

Глава 3. Земеделие в полза на обществото
- Възходът на нефункционалното земеделие
- Глад сред изобилие
- Природата на земеделието
- Защо да се грижим за селскостопанските райони?
- Етичното хранене

Глава 4. Намаляване на токсичния товар
- Химическа икономика
- Стари метали, нови заплахи: олово и живак
- УОЗ и предпазните мерки
- Променящата се международна арена
- Екологична демокрация и пазари
- Технологични промени и възможности
- Напредък
Състоянието на планетата 2002.
Специално издание за срещата на високо равнище
ISBN 954-8853-45-0
Основно послание

Удостоена с предговор от генералния секретар на ООН Кофи Анан, Състоянието на планетата 2002 включва глави за изменението на климата, селското стопанство, токсичните химикали, устойчивия туризъм, населението, конфликтите за ресурси и за глобалното управление, като специално внимание е обърнато на Срещата на високо равнище на ООН за устойчиво развитие, която ще се проведе в Йоханесбург, ЮАР, през август-септември 2002 година.
„Десет години след Срещата на високо равнище в Рио ние все още сме далеч от края на икономическата и екологична маргинализация, от която страдат милиарди хора - казва президентът на Уърлдуоч Кристофър Флавин. - Независимо от напредъка през 90-те години пропастта между богатите и бедните в много страни се разширява, подкопавайки социалната и икономическата стабилност“.
Глава 5. Пренасочване на международния туризъм
- Световна индустрия
- Фактор за развитие?
- Екологични въздействия на туризма
- Екотуризмът ­ приятел или враг?
- Към устойчива туристическа индустрия

Глава 6. Преосмисляне на демографския фактор
- Светът в цифри
- Екология на населението
- Здравословно възпроизводство, здрави семейства
- Политиката по въпросите на населението
- Коригиране на дискриминацията по отношение на половете
- Отстраняване на пречките

Глава 7. Нарушаване на връзката ресурси-­насилие
- Взаимовръзката между ресурсите и конфликтите
- Анатомия на конфликтите за ресурси
- Как се финансират конфликти с ограбените природни ресурси
- Как добивът на ресурси задълбочава конфликта
- Санкции, сертифициране и икономическо отваряне

Глава 8. Модифициране на световното управление
- Ревитализиране на международното екологично управление
- Сключване на глобална честна сделка
- Нови глобални актьори
- Демократизиране на глобалното управление
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало