PAPER TIGER PUBLISHING ">
да се пренасочи в положителна посока.
Най-окуражаващото е, че светът се намира на прага на подобни успехи, които могат да доведат до създаването на устойчива човешка цивилизация. Използването на чисти, възобновяеми енергийни технологии като вятърни турбини и фотоволтаични клетки например нараства с 25 на сто годишно и те стават все по-конкурентни на изкопаемите горива. Органичното земеделие е най-бързо развиващия се сектор на световното селско стопанство с потенциал да обнови селскостопанските общности от Филипините до Швеция. Разбира се, предизвикателствата все още са големи, както става ясно от книгата, но конструктивните елементи за историческото преобразяване на човешката цивилизация са на една ръка разстояние.
Състоянието на планетата 2003.
20-о юбилейно издание
ISBN 954-8853-63-9
Основно послание

Най-пълното и актуално, достъпно обобщение... за глобалната околна среда.
Е. О. Уилсън, носител на наградата „Пулицър“

Ако искаме да преобърнем загубата на биоразнообразие, да намалим влиянието на глобалното затопляне и да премахнем тормоза на постоянната бедност, трябва да преоткрием самите себе си - като личности, като общества, като корпорации и като правителства.
В това 20-о юбилейно издание на класическата книга на Уърлдуоч уважаваният интердисциплинарен екип на института доказва, че миналите успехи - като премахването на едрата шарка и насърчаването на спада на раждаемостта в много страни - доказват, че човечеството е в състояние само затлъстяване. В същото време
Глава 5. Щрихи към новото бъдеще на енергетиката
- Състоянието на възобновяемите източници
- Състоянието на технологиите 2003
- Случаят с Германия
- Политически уроци от света
- Да отключим нашето енергийно бъдеще

Глава 6. Да скъсаме със зависимостта от мините
- Инвентаризация на полезните изкопаеми
- Екосистемите, хората и мините
- Краят на парите
- Голямото копаене

Глава 7. Обединяване на разделените градове
- Бедност и неадекватно управление в урбанизирания свят
- Парадоксът на бордеите
- От булдозерите до модернизирането
- Осигуряване на жилища и работа
- Отваряне на градския съвет

Глава 8. Да привлечем религията в търсенето
на устойчив свят
- Потенциалната сила на ангажираната религия
- Сътрудничество и предпазливост
- Околната среда като свещена земя
- Етика на потреблението
- Ускоряване на задължението
Съдържание

Предговор

Глава 1. История на нашето бъдеще
- Предизвикателството пред нас
- Обикновени чудеса

Глава 2. Наблюдаваме изчезването на птиците
- Загубата на местообитания ­ най-голямата тревога
- Разпадане на парчета
- Съюзник и опасност ­ препълнено убежище
- Куршуми, клетки, куки и химикали
- Съвременните удобства и климатичните промени
- Полет направо: За птиците и за човечеството

Глава 3. Населението, жените и биоразнообразието
- Проучване на връзките
- Защо е важен полът
- Продължаващи различия, обединени подходи
- Да отгледаме следващата революция

Глава 4. Битка с маларията
- Съвременна и растяща опасност от маларията
- Биологията и еволюцията на болестта
- Лъжливото обещание за изкореняване на маларията
- Екологичните и социалните промени изменят баланса
- Опитът на Мексико
- Предизвикателството в Африка
- Подобряване на общественото здравеопазване, въвличане на хората
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало