PAPER TIGER PUBLISHING ">
има други 2,8 милиарда души, които потребяват прекалено малко и страдат от глад, бедност и нямат домове.
В годината на тридесетия юбилей на института Уърлдуоч това специално издание на Състоянието на планетата проучва как потребяваме, защо потребяваме и какво влияние оказва нашият избор на потребители върху планетата и останалите човешки същества. От промишлено отгледаните пилета до растящия брой на гладните за бензин спортни коли много от нещата, които купуваме, поддържат разрушителни отрасли. Но бизнесът, правителствата и загрижените граждани използват същата тази покупателна сила, за да изградят пазари за по-малко вредни продукти, в това число честно търгувани храни, зелена енергия и двигатели с горивни клетки.
С главите за продоволствието, водата, енергията, политиката на потребление и преразглеждането на представата за добър живот изследователският екип на Уърлдуоч пита дали е възможно съществуването на общество, което потребява по-малко - и смята, че създаването му е много важно.
Състоянието на планетата 2004.
Специална тема: Потребителското общество
ISBN 954-8853-85-Х
Цена 12 лв.
Основно послание

Екологичното движение, каквото го познаваме днес, не може да съществува без забележителните учени от Уърлдуоч.
    Бил Маккибън, автор на Краят на природата

Едно дете от Бангладеш яде купичка ориз. Едно американско дете си играе с пластмасова играчка. Жена от Финландия говори по мобилен телефон. Мъж от Зимбабве зарежда кола с бензин. Японка чете вестник.
Помислете за нещата, които купувате и използвате всеки един ден. Сега се опитайте да си представите, че в потребителското общество има над 1,7 милиарда човешки същества и техният брой всяка година нараства. В много случаи прекаленото потребление обременява обществата с изграждането на сметища, с намаляване на рибните запаси и с увеличаване равнищата на затлъстяване. В същото време
Глава 5. Придвижване към по-малко разрушителна икономика
- Потреблението като начин на живот
- Средствата на правителствата
- Отслабени и чисти
- Вземете го обратно
- Преосмисляне на продуктите и услугите
- Обществено потребление и устойчив кредит
- Възможности за избягване на капана работа-харчене
- Нова динамика и ценности
- Зад завесата: Клетъчните телефони

Глава 6. Покупки за хората и за планетата
- „Озеленяване“ на ведомствените покупки
- Пионерите в „зелените“ покупки
- Натиск и двигател
- Преодоляване на препятствията
- Идентифициране на „зелените“ продукти
- Разпространение на движението
- Зад завесата: Хартията

Глава 7. Свързване на глобализацията, потреблението
и управлението
- Разпространение на света на „Макдоналдс“
- Глобално сътрудничество за устойчиво потребление
- От Йоханесбург до Канкун и след това
- Зад завесата: Памучните тениски

Глава 8. Преосмисляне на хубавия живот
- Богатство и благосъстояние
- Властта на сатаната
- Връзките, които задължават
- Създаване на инфраструктура на благосъстоянието
- Постигане на добър живот
Съдържание

Предговор
Бьорг Бренде,
министър на околната среда на Норвегия,
председател на Комисията на ООН по устойчиво развитие

Глава 1. Състояние на потреблението днес
- Потреблението като числа
- Различни фактори, еднакъв резултат
- Проблеми в Рая
- Нова роля за потреблението

Глава 2. Да направим по-добър енергиен избор
- Глобални тенденции в използването на енергията
- Енергията, която ни придвижва
- Енергията във всичко, което купуваме
- Политика и избор
- Зад завесата: Компютрите

Глава 3. Повишаване на продуктивността на водата
- Нов поглед към управлението на водата
- Богати на вода, бедни на вода
- Вода, зърно и хранене
- Градове и жилища
- Използването на водата и потреблението на материали
- Приоритети на политиката
- Зад завесата: антибактериалният сапун

Глава 4. Да погледнем какво ядем
- Революция във всяка хапка
- От фермата до фабриката - и обратно
- Продоволствие без замърсяване
- Да ядем тук
- Засилване на демокрацията на продоволствието
- Зад завесата: Бутилираната вода
- Зад завесата: Пилетата
- Зад завесата: Шоколадът
- Зад завесата: Скаридите
- Зад завесата: Газираните напитки
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало