PAPER TIGER PUBLISHING
Съдържание

Предговор
Михаил Горбачов,
председател на Международния Зелен кръст

Глава 1. Преосмисляне на сигурността
- Корените на несигурността
- Лоши съседи и споделена уязвимост
- Контролиране на оръжията, ограничаване на конфликтите
- Влиянието на войната с тероризма
- Принципи за по-сигурен свят
- Връзка със сигурността: Международната престъпност

Глава 2. Изучаване на връзката между населението
и сигурността
- Сблъсъкът на поколенията
- Новата заплаха от ХИВ/СПИН
- Бърз растеж на градовете
- Надпревара за вода и обработваема земя
- Намаляване на риска, придвижване напред
- Опасността от естествените замърсители
- Връзка със сигурността: Екологични бежанци

Глава 3. Овладяване на инфекциозните болести
- Динамика на епидемиите
- Текущо състояние на „микросигурността“
- Икономически последици от инфекциозните болести
- Управление на бъдещите епидемии
- Връзка със сигурността: Биоинвазия

Глава 4. Развиване на продоволствената сигурност
- Загуба на селскостопанското разнообразие
- Страх за продоволствието
- Измененията на климата
- Нов подход към новите заплахи
- Връзка със сигурността: Токсичните химикали
Състоянието на планетата 2005.
Преразглеждане на глобалната сигурност
ISBN 954-8853-94-9
Цена 12 лв.
Основно послание

Безпокойството за сигурността остава на преден план в световния дневен ред. В тазгодишния доклад изследователите от Уърлдуоч проучват основните източници на глобална несигурност, в това число бедността, инфекциозните болести, екологичното увреждане и засилващата се надпревара за нефт и други ресурси.
Откриваме защо тероризмът е симптоматична проява на далеч по-широк кръг от проблеми, които изискват нещо повече от военно решение.
„Ние се нуждаем от политика на "превантивния ангажимент" - международна и индивидуална солидарност и действия за справяне с предизвикателствата на бедността, болестите, екологичното увреждане и конфликтите по устойчив и ненасилствен начин“ - пише председателят на Международния Зелен кръст и бивш съветски президент Михаил Горбачов в предговора към Състоянието на планетата 2005.
Глава 5. Управление на конфликтите за вода
и сътрудничеството
- Ключови проблеми
- Международните басейни
- Вътрешнодържавни спорове
- Местни влияния
- Способността на институциите ­ сърцевина на водните конфликти и сътрудничеството
- Придвижване към съвместно управление на водите
- Връзка със сигурността: Конфликтите и богатството на ресурси
- Връзка със сигурността: Частният сектор

Глава 6. Да променим икономиката, основана на нефта
- Стратегическа стока
- Нефтът и глобалната икономическа сигурност
- Нефтът и гражданската сигурност
- Нефтът и сигурността на климата
- На кръстопът
- Връзка със сигурността: Ядрената енергия

Глава 7. Разоръжаване на следвоенните общества
- Глобалният „Див Запад“
- Продажби, грабежи, контрабанда
- Безотговорността продължава
- От сражения към цивилен живот
- Връзка със сигурността: Разпространение на ядрените оръжия

Глава 8. Мирът и сътрудничеството по проблемите
на околната среда
- Околна среда и конфликти ­ малко история
- Защо околната среда?
- Използване на сътрудничеството по въпросите на околната среда за укрепване на мира
- Оставащите предизвикателства
- Превръщане на екологичното миротворчество в реалност
- Връзка със сигурността: Екологичните влияния на войната

Глава 9. Полагане на основите на мира
- Преоткриване на глобалното ръководство
- Промяна на управленските приоритети
- Привличане на гражданското общество
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало
Ето нещо за вирусите, така актуално към март 2020. Писано е преди 15 г., когато нямаше нямаше Фейсбук и свръхинформация:
Глава 3. Овладяване на инфекциозните болести