PAPER TIGER PUBLISHING ">
Съдържание

Предговор
Се Чженхуа, директор на Държавното управление
за защита на околната среда, Китай

Предговор
Сунита Нараин, директор на Центъра
за наука и околна среда, Индия

Глава 1. Китай, Индия и новият световен ред
- Новият световен ред
- Избор на енергийно бъдеще
- Обръщане към световните зърнени пазари
- Екологичните възможности - достатъчни ли са за всички?
- Да направим избор
- Преосмисляне на глобалния дневен ред

Глава 2. Преосмисляне на глобалната месна промишленост
- „Джунглата“, години по-късно
- Кланичният конвейер
- Апетит за разрушаване
- Разпространяване на болести
- Щастливи храни

Глава 3. Опазване на пресноводните екосистеми
- Оценка на щетите
- Жизнеспособни речни басейни за безопасна питейна вода
- Продоволствена сигурност и сигурност на екосистемите
- Намаляване на рисковете, запазване на гъвкавостта
- Пренасяне на политиката по водите в XXI век

Глава 4. Създаване на възобновяеми алтернативи
на нефта
- От казаните към биорафинериите
- Екологични рискове и възможности
- Подхранване на развитието
- Бъдещето на биогоривата

Глава 5. Наука за свиване на материята:
Увод в нанотехнологията
- Какво е нанотехнологията?
- Потенциални рискове от наночастиците
- Нанотехнологични изводи за Глобалния Юг
- Наномонополизъм
- Нанобиотехнологии: Ново значение на „Жив труд“
- Необходимост от дебат и надзор
Състоянието на планетата 2006.
Във фокуса: Китай и Индия
ISBN 978-8853-99-6
Цена 12 лв.
Основно послание

През тази година годишникът на Уърлдуоч - Състоянието на планетата, отправя поглед специално към Китай и Индия и тяхното влияние върху света като големи потребители на ресурси и замърсители на местните и световните екосистеми. Докладът обосновава критичната необходимост двете страни да „надскочат“ технологиите, политиките и дори културите, които сега преобладават в много западни страни, в интерес на глобалната устойчивост. Описват се някои стратегии, които започват да прилагат Китай и Индия.
Глава 6. Намаляване на глобалното разпространение
на живака
- Живакът - подвижна заплаха за света
- Световен регистър на използването и изпускането на живак
- Световният живачен пазар
- Намаляване на търсенето и на изпускането на живак в околната среда
- Отиваме ли към координирана глобална стратегия за живака?

Глава 7. Бедствията ­ възможности за мир
- Определяне на природните и „неприродните" бедствия
- Връзката между бедствията и конфликтите
- Всяко зло за добро
- Ачех: отпушване на задръстването
- Шри Ланка: нито мир, нито война
- Хуманитарно и екологично изграждане на мира

Глава 8. Съчетаване на търговията с устойчивото развитие
- Контекстът: Дебатите за търговията и опазването на околната среда
- Основни проблеми и конфликти
- Нерешените проблеми
- Синергичните ефекти СТО-околна среда
- Търговия и устойчиво развитие
- Отвъд СТО
- В заключение: необходимостта от напредък

Глава 9. Изграждане на „зелено“ гражданско общество
в Китай
- Отваряне на политическото пространствоза екологичните НПО
- „Зелено“ гражданско общество с китайски черти
- Разширяване на обхвата
- Организирани от правителството НПО
- Международен обхват на НПО
- Продължаващо ограничаване на политическото пространство
- Възможности за създаване на по-силна общност на НПО
- Следващи стъпки

Глава 10. Трансформиране на корпорациите
- Въпрос на отговорност
- Едни от първите лидери
- Бариерите на отговорността
- Привличане на акционерите
- Изравняване на игралното поле
- Пренасочване на влиянието на корпорациите
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало