PAPER TIGER PUBLISHING ">
Съдържание

Предговор
Ана Тибаюка, изпълнителен директор,
Програма на ООН Хабитат

Предговор
Почитаемия Хайме Лернер,
бивш губернатор на щата Парана, Бразилия,
и бивш кмет на Куритиба

Глава 1. Урбанизиращият се свят
- Глобалното предизвикателство на урбанизацията
- Градските райони днес
- Тъмни алеи
- Богатство и околна среда
- Природата – все още в основата на човешкото благосъстояние
- Инфраструктура и управление
- Кръгов метаболизъм
- Какъв вид урбанизация на света?
- Градски пейзаж: Тимбукту. Озеленяване на покрайнините
- Градски пейзаж: Лоха. Екологичен и здравословен град

Глава 2. Осигуряване на чиста вода и канализация
- Революцията в хигиената все още е необходима
- Измерване на дефицита
- Първото от първите
- Осигуряване на адекватни доставки на вода
- Осигуряване на адекватна канализация
- Комуналните услуги водоснабдяване и канализация
- Засилване на участието на частния сектор
- По-добро управление на водните ресурси
- Кой трябва да промени начините на работа?
- Градски пейзаж: Лагос. Колабираща инфраструктура

Глава 3. Градско земеделие
- Богатата история на градското земеделие
- Попълване на хранителните пустини
- Лекуване на бетоновата джунгла
- Планиране на градове градини
- Градски пейзаж: Фритаун. Градско земеделие след войната

Глава 4. Озеленяване на градския транспорт
- Транспортът и използването на земите в градовете
- Автомобилно зависими и автомобилно наситени градове
- Възстановяване на градовете чрез обществения транспорт
- Улесняване на ходенето пеша и колоезденето
- Икономика на градския транспорт
- Необходимост: политическо лидерство и виждане за по-„зелени“ варианти
- Градски пейзаж: Лос Анджелис. Краят на разпръснатостта
Състоянието на планетата 2007.
Нашето бъдеще в градовете
ISBN 978-8853-99-6
Цена 12 лв.
Основно послание

През 2008 г. половината от населението на земята ще живее в градски райони, което за първи път в историята означава, че хората са градски същества. Състоянието на планетата 2007. Нашето бъдеще в градовете проучва промените на начините, по които градовете се управляват, изграждат и обитават.  Това може да промени баланса към по-здравословно и по-спокойно градско бъдеще.
Глава 5. Енергетиката на градовете
- Енергията в градовете: потребности и ограничения
- Да намалим потреблението без да гасим лампите
- Осигуряване на градовете с местна енергия
- Градове пионери
- Осветяване на пътя
- Градски пейзаж: Рицяо. Захранван от слънцето град
- Градски пейзаж: Малмьо. Изграждане на зелено бъдеще

Глава 6. Намаляване на рисковете от природни бедствия в градовете
- Растящите загуби от бедствията
- Градските опасности и уязвимостта
- Рискова околна среда
- Справяне със загубите
- Измененията на климата в града
- Решаващата роля на властите
- Прости решения
- От информация към действие
- Градски пейзаж: Джакарта. Управление на реките
- Градски пейзаж: Мумбай. Поддържане на реда от хората

Глава 7. Нова насока за общественото здравеопазване
в градовете
- Здравните предизвикателства на урбанизацията
- За по-здравословни градове
- Стари истории и нови решения
- Нашето комплексно градско бъдеще?
- Градски пейзаж: Найроби. Живот в Кибера
- Градски пейзаж: Петра. Управление на туризма

Глава 8. Укрепване на местните икономики
- Икономически ползи - на каква цена?
- От глобалната към местните икономики
- Подобряване на местния икономически контрол
- Основано на общностите финансиране
- Купувай местно, търгувай справедливо
- Участниците в местната икономика
- Капиталът на общностите: да използваме всичките си ресурси
- Градски пейзаж: Бърно. Нов живот за стари заводи

Глава 9. Борба с бедността и екологичната несправедливост в градовете
- Бариери пред равноправието в градовете
- Признаци на надежда
- Споделяне на работещи подходи
- Обещаващи нови посоки
- Нашето градско бъдеще
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало