PAPER TIGER PUBLISHING

Състоянието на планетата 2011.
Нововъведения, които изхранват планетата.
Основно послание

Изхранването на хората и грижата за планетата сега са неразривно свързани, тъй като имат първостепенно значение за нашето бъдеще.

   Световната продоволствена система е на кръстопът. Близо половин век след Зелената революция голяма част от човечеството все още хронично гладува. В същото време инвестициите в селското стопанство на правителства, международни заемодатели и фондации са на исторически най-ниско равнище.
   През последните две години екип на института „Уърлдуоч“ е пътувал в 25 африкански държави – местата, където гладът е най-голям и селските общности се борят най-много – и е открил богато разнообразие от нововъведения на фермери, частни организации, университети и селскостопански компании. Ат Африка могат да бъдат извлечени поуки и ползи за света – от ролята на континента за предотвратяване на опасни климатични промени до начина, по който градските фермери изхранват хората в градовете, защо любителите на местните храни са задължени на растителното разнообразие, опазвано от стопани на хиляди километри от тях.
   „Състоянието на планетата 2011. Нововъведения, които изхранват планетата“ оценява състоянието на новостите в селското стопанство с ударение върху устойчивостта, разнообразието и здравето на екосистемите с надеждата да насочи правителствата, фондациите и заинтересованите граждани в усилията им да изкоренят глада и бедността.
8. СПРАВЯНЕ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЪВКАВОСТ
• Един агностичен подход към климатичното приспособяване
• Инвестиране в дръвчета за смекчаване на климатичните промени
• Климатичната криза в нашите чинии
От мястото на събитието: Вечнозелена революция за Африка

9. ЗАГУБИТЕ СЛЕД ПРИБИРАНЕТО НА РЕКОЛТАТА - ЕДНА ЗАБРАВЕНА ОБЛАСТ
• Неизчислими планини от отпадъци
• Пилеенето на храни в Африка
• Да пестим храната
• Да помогнем на фермерите да нахранят света
От мястото на събитието: Да превърнем еднодневния улов в поминък

10. ИЗХРАНВАНЕ НА ГРАДОВЕТЕ
• Отглеждане на храни, увеличаване на сигурността
• Изграждане на общност
• Издигане на статута на жените
• Подобряване на средата
• Политики за градско земеделие
• Бъдещето на градското земеделие
От мястото на събитието: Подкрепа на безопасното напояване с отпадни води в Западна Африка
От мястото на събитието: Селскостопански отговор на призива на природата

11. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ЖЕНИТЕ ФЕРМЕРИ
• Жените, устремени към световния пазар
• Разширяване на услугите, насочени към жените
• Микрокредит за борба с бедността
• Влияние на новите технологии
От мястото на събитието: Театърът в помощ на жените-фермери
От мястото на събитието: Коя технология е подходяща

12. ИНВЕСТИРАНЕ В ЗЕМЯТА НА АФРИКА: КРИЗА И ВЪЗМОЖНОСТИ
• Надпревара за земята на Етиопия
• Експлозивен потенциал
• Продължаващ апетит
От мястото на събитието: По-добро съхраняване на продоволствието

13. ЛИПСВАЩАТА ВРЪЗКА: ДА ОТИДЕМ ОТВЪД ПРОИЗВОДСТВОТО
• Продоволствената сигурност с главата надолу
• Разходи и ползи
• Помощ отвън
От мястото на събитието: Църквите отвъд облекчаването на глада

14. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ПРОДУКЦИЯ
• Защо животновъдството има значение
• Стратегии за по-добро хранене
• По-здрави животни
• Справяне с климатичните промени
• Заключение
От мястото на събитието: Дребното животновъдство в Руанда

15. ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА
• Новости в разбирането на сложните системи
• Новости в оценката на проектите за селскостопанско развитие
• Новости в институциите в подкрепа на хората и на планетата
• Новости в управлението
• Новости в политическата реформа
Съдържание

Предговор
Оливие де Шутер, специален докладчик на ООН по правото
на прехрана

1. ДА НАЧЕРТАЕМ НОВ ПЪТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ГЛАДА
• Да отидем отвъд семената
• Да отидем отвъд фермите
• Да отидем отвъд Африка
• Крачки по новия път
От мястото на събитието: Измерване на успеха
в селскостопанското развитие

2. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕТО В ПРЕОБЛАДАВАЩО
• Агроекологично земеделие
• Екоземеделският пейзаж
• Потенциалът
• Осъществяване на потенциала
• Преобладаващата политика
ООт мястото на събитието: Новости при отглеждането
на ориз в Мадагаскар

3. ХРАНИТЕЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ
НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
• Да се вслушаме във фермерите
• Осигуряване на семена за фермерите
• Да използваме предимствата на местните зеленчуци
От мястото на събитието: Развитие на нововъведенията
в училищните градини
От мястото на събитието: Един декар повече прави фермера първенец

4. ПОВЕЧЕ ХРАНА ОТ ВСЯКА КАПКА
• Водната уязвимост в южната част на Африка
• Помпи за вода, задвижвани с човешка сила
• Евтино микронапояване за разширяване на снабдяването
• По-ефективно използване на валежите
• Поглед напред
От мястото на събитието: Събиране на дъждовна вода

5. ФЕРМЕРИТЕ ПОЕМАТ РЪКОВОДНАТА РОЛЯ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕТО
• Подкрепа на фермерските нововъведения
• Фермерите като разпространители на новостите
• Защо да подкрепями ръководените от фермерите новости?
• Поуки от практиците на развитието
От мястото на събитието: Търговията със зърно в Замбия

6. КРИЗАТА С ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ В АФРИКА
И НАСТЪПВАЩИЯТ ГЛАД
• Стечение на обстоятелствата
• Появяващи се признаци на криза
• Възможности за засегнатите хора
• Четири предложения за решения
• Потенциалът на зеления тор/покриващите култури
• Критиците за недостатъците на културите за зелен тор/растителна покривка
• Един положителен сигнал
От мястото на събитието: Нови сортове касава в Занзибар

7. ОПАЗВАНЕ НА МЕСТНОТО ПРОДОВОЛСТВЕНО БИОРАЗНООБРАЗИЕ
• Опазване на дивите ресурси
• Грижа за биоразнообразието на полето
• Биоразнообразието и пазарът
• Биоразнообразието и общностите
От мястото на събитието: Заплахи за животинските генетични ресурси в Кения
От мястото на събитието: Ползите от слънчевите печки в Сенегал
През 2012 г. ще излезе новият доклад на „Уърлдуоч“ Състоянието на планетата 2012. Създаване на устойчив просперитет", който е посветен на Срещата на високо равнище в Рио де Жанейро (Рио+20).
Можете да станете част от тази кни
­га, като за­ку­пите поне 30 броя от из­да­ни­ето, а ние ще публикуваме безплатно на трета корица цветното лого на ва­ша­та организация или фирма.
Важно е да раз
­про­стра­ним идеите на устойчивото развитие и кор­поративната и со­ци­ал­на от­го­вор­ност и те да стигнат до повече хора.

За подробности не се колебайте да се свържете с издателството:
(02) 843 53 89
0888 905 373
info@papertiger-bg.com
PDF 8 MB,
отваря се в нов прозорец
Книгата можете
да разлистите тук.
Състоянието на планетата излиза на български от 1995 година. В света отдавна се е превърнал в институция. Ще се убедите, като погледнете страницата на института „Уърлдуоч“: www.worldwatch.org