Състоянието на планетата 2012

Състоянието на планетата 2012.
Към устойчиво благоденствие.
През 1992 г. на Срещата на високо равнище за Земята в Рио де Жанейро правителствата поеха исторически ангажимент за устойчиво развитие - икономическа система, която поддържа здравето на хората и на планетата. Двадесет години и няколко срещи по-късно човешката цивилизация никога не е била толкова близо до екологичен колапс, една трета от човечеството живее в бедност, а се очаква човешката раса да се увеличи с още 2 милиарда души през следващите 40 години. Как ще се придвижим към устойчиво благоденствие, разпределено справедливо между всички, след като населението ни се увеличава, градовете ни се напрягат да приютят все повече и повече хора, а екологичните ни системи западат?
За да насърчи дискусията по тази жизненоважна тема на Рио+20 и след това, „Състоянието на планетата 2012: Към устойчиво благоденствие“ показва новаторски проекти, творчески политики, както и нови подходи, които подпомагат устойчивото развитие през 21 век. Чрез статии на експерти от целия свят (в това число и българката Мария Иванова) този доклад представя цялостен поглед върху актуалните тенденции в световната икономика и устойчивото развитие, политически инструменти и ясни решения на някои от най-неотложните предизвикателства пред хората и околната среда и път за реформиране на икономическите институции за насърчаване на екологичното здраве и благоденствието.
„Към устойчиво благоденствие“ е най-новата публикация във влиятелната поредица на Института „Уърлдуоч“ „Състоянието на планетата“, която остава най-известния и най-авторитетен ресурс за научни изследвания и политически решения по важни глобални проблеми.
Корицата на българската книга.
Рисунката е на Уесли Бедросян, wesleybedrosian.com
Уважаеми ценители на Състоянието на планетата,

„Състоянието на планетата“ се появява на български език за осемнадесети пореден път. Тази най-уважавана в света публикация по глобални проблеми и устойчиво развитие излиза от 1984 година. Публикува се на 40 езика в целия свят, а на български - от 1995 година. В редица световни университети книгата има статут на учебник. Повече информация можете да намерите в Интернет:

http://www.worldwatch.org/stateoftheworld2012

http://www.amazon.com/State-World-2012-Approaches-Sustainable/dp/1610910370/ref=sr_1_22?s=books&ie=UTF8&qid=1331819563&sr=1-22

За да закупите книгата, не се колебайте да се свържете с издателството:
(02) 843 53 89
0888 905 373
info@papertiger-bg.com
Съдържание

Предисловие
Луис А. Убиняс, Президент, Фондация „Форд”

1. ДА НАКАРАМЕ ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА ДА РАБОТИ ЗА ВСЕКИ - Майкъл Ренър
• Една комплексна криза
• Зелен растеж и спадане на прираста
• Зелени работни места
• Подкрепа на зелените работни места в световен мащаб
• Нова глобална солидарност

2. ПЪТ КЪМ СМАЛЯВАНЕ НА РАСТЕЖА В СВРЪХРАЗВИТИТЕ ДЪРЖАВИ - Ерик Асадуриан
• Проклятието на свръхразвитието
• Намаляване на общото потребление на свръхпотребяващите
• По-справедливо разпределяне на данъчното бреме
• По-добро разпределяне на работното време
• Създаване на икономика на изобилието
• Придвижване към смаляване

3. ПЛАНИРАНЕ ЗА ПРИОБЩАВАЩО И УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ - Ерик С. Белски
• Живот в града
• Промяна на поведението и приоритетите
• Как се извършва сега градското планиране
• Укрепване на планирането
• Пречки пред приобщаващото и устойчиво градско развитие
• Преодоляване на пречките
• Малки стъпки и смели действия

4. ПРИДВИЖВАНЕ КЪМ УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ - Майкъл Реплогъл и Колин Хюз
• Дъгата на устойчивия транспорт в международните
  споразумения
• Сегашното състояние: неуправляема моторизация
• Насочване към промяна на моделите в транспорта
• Ангажимент за постигане на устойчив транспорт
• Възможности за промяна към устойчивост

5. ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЖИЗНЕНИ, РАВНОПРАВНИ И УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ - Дайана Линд
• Градовете започват да стават по-умни
• Отвъд умните градове
• Насочвани от данни градове
• Новите граждански медии
• Превръщане на информацията в знание

6. ИЗМЕРВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ В САЩ - Юджени Л. Бърч и Ейми Линч
• Как да се разбере, че развитието е устойчиво
• Американският дневен ред за устойчивост
• Национална система от показатели за устойчиво
  градско развитие

7. ПРЕОТКРИВАНЕ НА КОРПОРАЦИЯТА - Алън Л. Уайт и Моника Баралди
• Господството на транснационализма
• Поява и ограничения на мекото право
• Визия
• Принципи
• Инструментите на промяната
• Пътят напред

8. НОВА ГЛОБАЛНА АРХИТЕКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ -
Мария Иванова (вж. биография)
• Екологичните срещи на високо равнище - платформи за нова
  архитектура на системата
• Преустройство на глобалното екологично управление
• Екологичните верижни реакции в системата на ООН:
  правомощия, ресурси, комуникативност
• Алтернативна визия - колективно управление,
  централизирана отговорност
• Заключение
ПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА УСТОЙЧИВО БЛАГОДЕНСТВИЕ


9. ДЕВЕТ СТРАТЕГИИ ЗА СПИРАНЕ ПРИРАСТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО ДО 9 МИЛИАРДА
Робърт Енгелман
• Прекратяване на прираста на населението
• Влиянието на деветте стратегии

10. ОТ СВЕТЛОЗЕЛЕНИ КЪМ УСТОЙЧИВИ СГРАДИ
Каарин Тайпале
• Политики в действие - моркови, тояги и барабани
• В търсене на „най-добрата политика"
• Заключения

11. ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПО-УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Хелио Матар
• Неустойчиво потребление
• Оказване на натиск върху компаниите
• Осигуряване на стимули, водещи към промяна

12. МОБИЛИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС ОБЩНОСТТА
В БРАЗИЛИЯ И ДРУГАДЕ
Хорхе Абрахао, Пауло Итакарамби и Енрике Лиан
• Зелена, включваща и отговорна
• Прилагане на визията
• Да се гарантира, че Рио+20 насърчава
  зелената икономика

13. ОТГЛЕЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ
Моник Михаил
• Състояние на селското стопанство днес
• Ключовата роля на дребните производители в устойчивата
  продоволствена система
• Значение на неравенството между половете
• Необходимостта от по-добър достъп
• Движение напред

14. ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ И РАВНОПРАВИЕ
В ОГРАНИЧЕН ОТ КЛИМАТА СВЯТ
Миа Макдоналд
• В тъмното
• Да храним хората или да храним животните
• Натиск за вода
• Влияние на климатичните промени
• Храни на растителна основа и добре нахранен свят

15. БИОРАЗНООБРАЗИЕТО - ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ШЕСТОТО МАСОВО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ВИДОВЕ
Бо Нормандър
• Защо е важно биоразнообразието
• Неизпълнени политически цели
• Загубата на биоразнообразие срещу измененията
  на климата?
• Спиране на загубите на природни обитания
• Нужни са реални промени

16. УСЛУГИ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО БЛАГОДЕНСТВИЕ
Ида Кубишевски и Робърт Костанца
• Значение на естествения капитал и на услугите
  на екосистемите
• Оценяване на услугите на екосистемите
• Институции, свързани с услугите на екосистемите
• Приоритети по услугите на екосистемите

17. ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Джоузеф Фоти
• Предизвикателството на местната демокрация
• Възможностите на Рио+20
• Накъде отиваме
• Приоритети по услугите на екосистемите
Избор на редактора:
Каре 9-1. Влияние на домашните любимци върху околната среда.