Състоянието на планетата 2013

Състоянието на планетата 2013.
Все още ли е възможно устойчивото развитие? ISBN 978-954-429-018-4
Цена 20 лв.
Основно послание

   Всеки ден ни се представят редица „устойчиви“ продукти и дейности – от „зелени“ препарати за почистване до въглеродни отстъпки, – но тъй като толкова много са маркирани като „устойчиви“, терминът стана твърде бъбрив и в най-добрия случай показва практиката да се произвеждат продукти, които са малко по-безвредни от традиционните. Дали е време изобщо да се откажем от концепцията, или можем да намерим точен начин за измерване на устойчивостта? Ако е така, как можем да го постигнем? А ако не е, как най-добре можем да се подготвим за предстоящия екологичен упадък?
   В най-новото издание от поредицата на международния институт „Уърлдуоч“ Състоянието на планетата с тези въпроси се занимават политически експерти и умни лидери, като се опит­ват да възстановят значението на устойчивостта не само като инструмент на маркетинга. В Състоянието на планетата 2013: Все още ли е възможно устойчивото развитие? експертите определят ясни измерители на устойчивостта и анализират различни политики и перспективи, в това число геоинженерство, трансформиране на корпорациите и промени в селскостопанската политика, които могат да ни изведат на пътя на напредъка, без да се засяга благосъстоянието на бъдещите поколения. Ако тези усилия се провалят, последните глави проучват начините да се подготвим за драстична екологична промяна и изчерпване на ресурсите, като например укрепване на демокрацията и социалната издръжливост, опазване на културното наследство и справяне с растящите конфликти и миграционни потоци. Както винаги книгата е илюстрирана с нагледни графики и лесни за възприемане таблици. Из­пъл­нена е с много факти и нови идеи. Написана е от водещи специалисти по устойчиво раз­ви­тие от целия свят.
Състоянието на планетата излиза на български език за 19-и пореден път.
Съдържание

1. Отвъд приказките за устойчивост

ИЗМЕРВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА
2. Да зачитаме планетарните ограничения
    и да възстановим връзката с биосферата
3. Определяне на безопасно и справедливо
    пространство за човечеството
4. Да живеем с една планета
5. Опазване на прясната вода и на зависимите от нея
6. Устойчив риболов и морета: предотвратяване
    на екологичния колапс
7. Енергията като водещ ресурс
8. Влияние на възобновяемите енергийни източници
    върху природните ресурси
9. Опазване на невъзобновяемите ресурси

НАЧАЛО НА ИСТИНСКАТА УСТОЙЧИВОСТ
10. Модернизиране на културите за създаване
      на устойчива цивилизация
11. Изграждане на устойчива и желана “икономика
      в обществото и в природата”
Състоянието на планетата 2013 можете да закупите от издателството.

За подробности не се колебайте да се свържете с нас:
0888 905 373
0898 49 20 62
1715 София, ПК 15
info@papertiger-bg.com
papertiger@abv.bg
На 16 април 2013 изданието на Уърлдуоч беше представено официално във Вашингтон, може да се види на: www.sustainabilitypossible.org. Европейското издание имаше премиера в Копенхаген на 29 април 2013 г. - http://www.worldwatch-europe.org/node/150
12. Преобразяване на корпорацията в двигател
      на устойчивостта

13. Корпоративна отчетност и външни въздействия
14. Да ги държим под земята: краят на ерата
      на изкопаемите горива
15. Отвъд изкопаемите горива: оценка
      на енергийните алтернативи
16. Енергийната ефективност на изградената среда
17. Земеделието: отглеждане на храни - и на решения
18. Защита на свещеността на местните храни
19. Да ценим коренното население
20. Изработване на нова представа в подкрепа
      на устойчивостта
21. Към световен морален консенсус
      по екологичните действия
22. Пътища към устойчивостта: изграждане
      на политически стратегии
23. От индивидуална към социална промяна


ДА СЕ ОТВОРИ В СЛУЧАЙ НА БЕДСТВИЕ
24. Поуки от сътресенията
25. Ефективно управление на кризи
26. Управление на непрекъсната извънредна ситуация
27. Изграждане и укрепване на екологично движение
28. Съпротива: дали резултатът оправдава средствата?
29. Обещания и рискове на геоинженерството
30. Куба: поуки от принудителния упадък
31. Климатични промени и разселване
32. Култивиране на гъвкавост в един опасен свят
33. Реакция на общността спрямо катастрофата
34. Дали не е твърде късно?

Бележки
PDF 415 К,
отваря се в нов прозорец
Избор на редактора
Глава 30. Куба: поуки от принудителния упадък