PAPER TIGER PUBLISHING ">
Съдържание

Предговор

Глава 1. Илюзията на прогреса, Лестър Браун
- Продуктивността на земята намалява
- Преизчисляване на икономическия прогрес
- Долната граница
- Политическо пробуждане

Глава 2. Забавяне на глобалното затопляне,
   Кристофър Флавин
- Глобалният въглероден бюджет
- Алтернативи на изкопаемите горива
- Подкрепа за осъществяване на прехода
- Други стратегии за решаване на проблема „парников ефект“
- Национална и глобална политическа програма

Глава 3. Осигуряване на вода за селското стопанство,
   Сандра Постел
- Краят на една епоха?
- Цената на екологията
- Недостиг, конкуренция и конфликт
- Водите в парниковия свят
- Стратегически решения през 90-те години

Глава 4. Изхранване на населението в света
през 90-те години,
Лестър Браун и Джон Йънг
- Отрицателното въздействие на влошената природна среда
   върху добивите
- Земя, води и минерални торове
- Биотехнологиите: ограничен принос
Перспективи за развитие на селското стопанство
   в Съветския съюз
- Очаква ни едно трудно десетилетие

Глава 5. Да задържим настъплението на морето,
   Джуди Джейкъбсън
- Глобални промени, локални последици
- Застрашени земи и хора
- Най-уязвимите и най-малко отговорните страни
- Плащане по измервателните уреди
- Планиране в перспектива
Състоянието на планетата 1990.
Основно послание

С навлизането на света в последното десетилетие на века екологичните проблеми пред човешкото общество излизат на преден план. Безпокойството по тези въпроси се засилва, но никоя страна все още няма стратегия за превръщане на днешното общество в устойчиво.
Глава 6. Пречистване на атмосферния въздух,
  
Хилари Френч
- Глобална заплаха за здравето на човечеството
- Екологичният данък
- Стратегически подход към понижаване степента
   на замърсяване
- Мобилизация за подобряване чистотата на въздуха

Глава 7. С велосипед към бъдещето, Марша Лоу
- Тихото мнозинство
- Превозно средство за една малка планета
- Развитие, задвижвано от педали
- Велосипедни общества
- Да пристигнеш там, тръгвайки оттук

Глава 8. Премахване на бедността, Алън Дърнинг
- А бедните стават все по-бедни
- Глобалният капан на бедността
- Бедността и околната среда
- Обръщане посоката на низходящата спирала

Глава 9. Конверсията - преход към мирна икономика,
   Майкъл Ренър
- Първоначалните пречки
- Какво означава „конверсия“?
- Изграждането на конверсионна коалиция
- Пътят на Китай и Съветския съюз
- Гражданските инициативи на Запад
- Алтернативният дневен ред

Глава 10. Картината на стабилното общество,
  
Лестър Браун, Кристофър Флавин и Сандра Постел
- Слънчевата енергия
- Ефективност от всяка гледна точка
- Повторната употреба и рециклирането на материалите
- С възстановена биологична база
- С нова ценностна система
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало