Untitled Page ">
Съдържание

Предговор

Глава 1. Естествените граници на природата
- Три предстоящи опасни ограничения
- Икономическите последици
- Нежизнеспособността подхранва нестабилността
- Факторът Китай

Глава 2. Закрила на океанския риболов и рибарите
- Корените на прекомерния улов
- Твърде много рибари?
- Изхранване и справедливост
- Аквакултурата не е панацея
- Паниката от прекомерния улов
- Парцелиране на океаните
- Подкрепа за разумния риболов и рибарите

Глава 3. Помощ за планинците и земите им
- Вертикални особености
- Въздействието на планинската икономика
- Надвисващи опасности
- За едновременно запазване и развитие
- Планините заслужават повече внимание

Глава 4. Обуздаване на слънцето и вятъра
- Отнесени от вихъра
- Слънчевата енергия топли
- Фотони в електрони
- Какво се случва след залез слънце?
- Замяна на изкопаемите горива?
- Политическо предизвикателство

Глава 5. Създаване на икономика, основана
   на жизнеустойчиви материали
- Потребителската страст на обществото
- Създаване на икономика, основана на преработени
   материали
- Определяне на ефективността
- Нови пазари, нови инвестиции
- Икономическата възможност
- Революционно партньорство
Състоянието на планетата 1995.
ISBN 954-8853-01-9
Основно послание

Това е дванадесетото издание на поредицата на Уърлдуоч, второ на български език (първото, от 1990 г., е с клеймото на издателство „Христо Ботев“). То се появява във време, когато все повече хора са обезпокоени от влиянието на бързо растящия брой на населението в света върху екологичните поддържащи системи на планетата.
   Националните правителства, агенциите на ООН, международната общност и законодателите разчитат на Състоянието на планетата за актуални, авторитетни и добре обосновани анализи и информация за екологичната политика. Над 500 колежа и университетски курсове използват Състоянието на планетата като учебно помагало по най-различни специалности - от биология до политически науки.
   Достъпен за четене и разбиране, докладът Състоянието на планетата е едно послание, което не можем да си позволим да пренебрегнем.
Глава 6. Да строим по-добри сгради
- Строителство, но и разрушение
- Загриженост за материалите
- Проектиране, съобразено с климатичните условия
- Машинно оборудване за нуждите на живота
- По-добрите сгради да се размножават като хелиографски копия

Глава 7. Справяне с ограничените ресурси на Китай
- Възходящият път на Китай
- До последната капка
- Земята и храната
- Намаляване на горските площи
- Атмосфера и енергия
- Задоволяване на основните потребности
- Поддържане на устойчивото развитие на Китай

Глава 8. Да напуснеш родината си
- Разселените
- Часът на заминаването
- Коктейлът „Молотов" - символ на несигурността
- Бягство от бедността, стремеж към богатство
- Отслабване на напрежението

Глава 9. Бюджет за разоръжаване
- Разходите за война, разходите за мир
- Да се справим с наследството на войната
- Отказ от оръжията, завръщане към цивилен живот
- Глобален фонд за демилитаризация

Глава 10. Изковаване на ново глобално партньорство
- Опазване на околната среда в цял свят
- Да задоволим нуждите на хората
- Преустройваме на международните институции
- Участието на хората
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало