PAPER TIGER PUBLISHING ">
Съдържание

Предговор

Глава 1. Завещанието на Рио
- Пътят от Рио
- Осемте екологични гиганта
- Стабилизиране на климата
- Съхраняване на биологичното богатство
- Ограничаване на броя на хората и на потреблението
- Рио плюс пет... и нататък

Глава 2. Човечеството е изправено пред недостиг
на храни
- Тенденции в осигуряване прехраната на населението
- Недостиг на земя и вода
- Употреба на торове
- Възможностите за изхранване на населението
- Продоволствената безопасност - следващото поколение
- В отговор на предизвикателството

Глава 3. Опазването на обработваемата земя
- Тенденциите: от излишък към дефицит
- Разширяването на градовете
- Унищожаването на нашето бъдеще
- Зависимостта от вноса - азиатският случай
- Дефицит на земеделски земи
- Земя за следващото поколение

Глава 4. Профилактика на хроничните заболявания
в развиващите се страни
- Бремето на хроничните заболявания
- Значение на начина на хранене за здравното състояние
- Скритата вреда от алкохола
- Да живее здравето сред тютюневия дим
- Да водим по-здравословен живот
Състоянието на планетата 1997.
ISBN 954-8853-11-6
Основно послание

Това четиринадесето издание на Състоянието на планетата съвпада с две важни събития - петата годишнина от Срещата на високо равнище в Рио де Жанейро през 1992 г. и десетата годишнина на Монреалския протокол за защита на озоновия слой. Предвид на тези две забележителни събития 1997 г. е добър повод да се направи преглед на напредъка към разрешаването на глобалните екологични проблеми.
   Книгата е поглед към обширния екологичен дневен ред на Рио, простиращ се от климата до биоразнообразието. Независимо дали прогресът се разглежда като наполовина празна или наполовина пълна чаша, международният дневен ред става все по-препълнен. В това издание са събрани последни данни за новите екологични заплахи и се описват изненадващи и опасни връзки между тези проблеми. По основните заплахи, изтъкнати в Рио, напредъкът е бавен и неадекватен. Но има много признаци, че политическата машина започва да се движи.
Глава 5. Проследяване екологията на климатичните промени
- Вътре в парника
- Увредените ландшафти
- Вредители, патогенни организми и дива природа
- Разкъсаното време
- Утежненото бедствие
- Природни територии, опазване на природата и енергийната реформа

Глава 6. Да оценим помощта от природата
- Произвеждане и разработване на суровини
- Да ценим природата, която ни служи
- Циклиране и рециклиране
- Стабилността и издръжливостта на природата
- Даоставим природата да си върши работата

Глава 7. Сигурността се трансформира
- Сигурността в периода след "студената война"
- Проблемите с околната среда
- Социалното напрежение
- Миграцията
- Конфликти на основата на екологично и социално напрежение
- Елементите на политиката на хуманитарната сигурност

Глава 8. Политиката на субсидии се нуждае от реформа
- Субсидиите: как и защо
- Възходът на каубойската икономика
- Изграждане на диги срещу покачващото се море
- Принудителни субсидии
- Насърчаване на технологиите за устойчиво развитие
- Необходима е реформа в субсидиите, за да се постигне устойчиво развитие

Глава 9. Поуките от опита с озона
- Връзката между науката и политиката
- Отговорът на промишлеността
- Сътрудничеството Север-Юг
- Състоянието днес
- Придвижване към бъдещето
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало