Системното мислене
Донела Х. Медоус. Системното мислене. Въведение. Под редакцията на Диана Райт, Институт по устойчиво развитие
ISBN 978-954-429-026-9
Цена 20 лв.
В книгата са описани възможностите и предимствата на системния подход; показано е как може да се използва системното мислене в съвременния свят; изброени са системните архетипи (в това число и системните капани) и техните характерни признаци.
   Многобройните примери за съществуващи системи са съпроводени от анализ на тяхната ефективност и на начините за промяна на поведението им. Отделните глави са посветени на прогнозируемото и непрогнозируемото поведение на системите, на системния подход към анализирането на структурата им, на търсенето на точки на въздействие за постигане на желаното поведение на системите.
   Книгата е научно-популярна и има интердисциплинарен характер, предназначена е за ученици от последните класове, студенти, преподаватели, предприемачи, управленци, икономисти, маркетолози и за всички, които се интересуват от въпросите на устойчивото развитие, икономиката, екологията, имитационното моделиране и междинни области на познанието.

Съдържание

Бележка на автора | 7
Бележка на редактора | 9
Въведение - обективът на системите | 15

Част първа: Структура и поведение
на системата
Първа глава: Основите | 25
Втора глава: Кратко посещение в зоопарка
   на системите | 48

Част втора: Системите и ние
Трета глава: Защо системите работят така добре | 87
Четвърта глава: Защо системите ни изненадват | 98
Пета глава: Системни капани и... възможности | 121

Част трета: Създаване на промяна –
в системите и в нашата философия

Шеста глава: Точки на въздействие – намеса
   в системата | 151
Седма глава: Живот в света на системите | 171

Приложение
Системни дефиниции – речник | 189
Обобщение на системните принципи | 190
Преодоляване на системните капани | 193
Места за намеса в системата | 195
Насоки за живот в свят от системи | 196
Уравнения на моделите | 196

Бележки | 205
Библиографски ресурси по системите | 209
Благодарности от редактора | 211
За автора | 212
Показалец | 213
Избор на редактора:

Бележка на автора
Бележка на редактора
Въведение - обективът на системите
За автора