Основни факти за ООН
Основни факти за Организацията на обединените нации. Справочник.
ISBN 954-8853-97-3
Най-пълният справочник за цялата система организации, програми, фондове и мисии, влизащи в семейството на ООН. Отразява многобройните начини, по които ООН се докосва до живота на всеки човек навсякъде по света.
Съдържа подробно описание на структурата и дейността на ООН в такива области като мир, развитие, права на човека, хуманитарна помощ, разоръжаване, международно право. Важен източник на информация за държавни, изследователски, образователни учреждения и за всеки, който се интересува от световната политика.
Всестранен преглед на предизвикателствата пред международната общност, най-големите от които са бедността, болестите и околната среда. Всеки ден от глад и свързани с него причини умират около 24 000 души, почти половината от които деца. Едно дете на всеки осем секунди. Всяка година преди петия си рожден ден умират 11 млн.
деца и десетки милиони стават физически или психически инвалиди поради липса на средства за оцеляване и развитие. В началото на XXI век близо 1,2 млрд. души в света живеят в крайна бедност, определяна като доход, по-малък от 1 долар на ден.
Всичко това е първостепенна грижа на ООН.
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало
Книгата на страницата
на представителството
на ПРООН в България
Книгата на страницата
на издателството