PAPER TIGER PUBLISHING ">
ТИМ ФЛАНЪРИ е един от водещите мислители и авто­ри в Австралия. Открил е над 30 нови животински видове. Бил е професор в Харвард, където е завършил еволюционна биология. Сега е професор в университета „Макуайър“ в Сидни. През 2002 г. става първият еколог, получил правото да се обърне към нацията по случай Деня на Австралия. През 2005 г. е обявен за Австралийски хуманист на годината, а през 2007 г. е провъзгласен за Австралиец на годината.
Тим Фланъри. Господари на климата. История и бъдещо влияние на климатичните промени
ISBN 978-954-429-001-6
Цена 15 лв.
Какво означават измененията на климата?
Как глобалното затопляне се отразява на живота ни?
То ли е причината за по-силните бури и по-честите за
­су­ша­ва­ния?
Неизбежни ли са тези явления?


   Тим Фланъри обяснява тези неотложни въпроси напълно дос
­тъп­но. Той разказва увлекателната история на климата, об­хва­щаща милиони години, за да ни помогне да разберем в какво трудно положение се намираме. Като изгаряме из­ко­па­е­ми горива, ние повишаваме равнището на парниковите газо­ве в атмосферата и нашата планета става по-топла.
   От тези промени всяка страна е засегната по различен начин, но има нещо, което е общо за всички - сега господари на кли
­ма­та сме ние и новият климат, който създаваме, застрашава бъ­де­щето на нашата цивилизация.
   Тим Фланъри показва как всички ние можем да помогнем да се спра
­вим с тези проблеми. Ще се изненадате колко много мо­же­те да направите. Господари на климата ще промени начина ви на живот.
Съдържание

Предговор
Бавното събуждане

Част 1. Средствата на Гея
Гея
Великият въздушен океан
Газообразната оранжерия
Мъдреците и люспата на лука
Портите на времето
Родени в дълбок мраз
Сътворението на дългото лято
Разравяне на мъртвите

Част 2. Едно на десет хиляди
Разгадаването на света
Опасност за полюсите
2050: големият жилав риф
Предупреждението на златната жаба
Течното злато: промени във валежите
Енергийната обвивка на Земята
Напразни усилия
Част 3. Науката на прогнозирането
Светове на моделите
Отговорността и наближаващата опасност
Изравняване на планините
Как може да продължи движението?
Врящите дълбини
Комплект жокери
Цивилизацията: скарана с хленченето?

Част 4. Хората в оранжерията
Нещата в близка перспектива
Пътят към Киото
Цена, цена, цена
Хората в оранжериите не лъжат
Инженерни решения?
Последното стъпало към рая?

Част 5. Решението
Ярко като слънце, леко като вятър
Ядрена проказа?
За хибридите, миниколите и инверсионните следи
Последното дело на Бога?
2084: Въглеродният диктат?
Времето настъпи
Зависи от вас

Послепис
Контролен списък за климатичните промени
Благодарности
Бележки
Показалец

Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало