PAPER TIGER PUBLISHING ">
Робер Шуман. За Европа.
Предговор от д-р Желю Желев.
Превод от френски Светослав Терзиев.
ISBN 954-8853-35-2
Изумително е, че в тази малка книжка са събрани всички големи идеи за Европа. Мисля, че за това тя може да бъде компендиум по демокрация, където опитните политици могат не само да научат много неща, но и да си подредят мислите за всичко онова, което се отнася за интеграционните процеси на нашия континент. За младите и начинаещи политици тя ще бъде една великолепна школа за обучение и възпитание в европеизъм.
Д-р Желю Желев
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало
Публикувана със съдействието
на Фондация „Робер Шуман“
Книгата можете да прочетете тук